EFOP-1.3.5-16

AGRIA GEOGRÁFIA a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Alapítvány
Eger és környéke egyházi értékei az önkéntesség népszerűsítéséért (40 hónap)


Összefoglaló:

A társadalmi szerepvállalás szükségességének egyik fő célja az egyházi értékek megőrzése, illetve azok hasznosításának elősegítése, a szocio-kulturális különbségeket mérséklő, szolidaritást és társadalmi felelősségvállalást előtérbe helyező, szorosan együttműködő közösségek létrehozása. Az észak-magyarországi régióban viszonylag sok civil és karitatív szervezet tevékenykedik, de európai viszonylatban az önkéntes alapon működő társadalmi felelősségvállalás még csak most kezd kibontakozni. Az alapítványok, segélyszervezetek, valamint az olyan közös értékek, mint a kultúra, az erkölcs, a szolidaritás vagy az identitás erősítése elengedhetetlen társadalmunk megőrzéséhez.

Célok:

A projekt átfogó célja, hogy megszólítsa a társadalom minden tagját, és átadja a társadalmilag felelős gondolkodásmód elméletét és gyakorlati tudnivalóit a célcsoport számára. Az egyházi értékek ismertetésével és fejlesztésével egy önkéntes bázist erősítünk, és elősegítünk helyi kezdeményezéseket, továbbá a társadalmilag és szociálisan eltérő közösségek integrációját szorgalmazzuk. Céljaink elérése érdekében figyelemfelhívó lokális értékeket népszerűsítő akciók megvalósítását, helyi közösségek kialakítását és teljeskörű mentorálását, a lehetséges bázis feltérképezését és a közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzését kívánjuk megvalósítani.

Tevékenységek:

Egy-egy átfogó tájékoztató előadást tart az önkéntességről, az egyházi értékekről és a társadalmi felelősségvállalás szerepéről a fiatalabb korcsoportoknak (min. 80 db esemény).

Évente 1 db előadást tart az önkéntességről- jó példák ismertetésével- az egri középiskolások számára, illetve az egri idősebb korosztály - számára (6 db esemény).

Tájékoztató előadásokat követően igényfelmérést végez a projektbe aktívan bevonható személyeket illetően, feltérképezi az egyházi értékekhez kapcsolható önkéntes tevékenység helyi lehetőségeit, és közvetítői szerepet biztosít a helyi civil szervezetek, állami és egyházi szervek és az önkéntesek közt, - a megvalósít Egerben évente 1 db olyan rendezvényt, melynek középpontjában az egyházi értékek ápolása, a közösség aktivitásának és az önkéntesség előmozdításának erősítése áll.

Lebonyolít – mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszakban – legalább 1 db, a projekt célját és tevékenységét, a generációk közti együttműködést, a társadalmi felelősségvállalást népszerűsítő, több 100 főt elérő rendezvényt, vagy konferenciát.

Elősegíti legalább 2 db helyi közösség, formális szervezet, munkacsoport, klub létrehozását, - vállalja, hogy - a pályázati felhívásban megjelölt „program” kereteiben – igény szerint ismétlődő mentori szolgáltatást nyújt a projekt kertében létrejött közösségek számára, irányítja azok összejöveteleit és továbbképzéseket, tréningeket tart a munkacsoportok eredményes működése érdekében (min. 6 db programelem).

A projekt eredményeként közvetlenül elérünk több mint 5000 főt, főként egyetemi hallgatókat és friss diplomásokat, akik 70 %-a más településen rendelkezik állandó lakóhellyel és a gondolkodásmódot elsajátítva, szülővárosába hazatérve biztosítja a projekt hosszú távú és területileg széleskörű hasznosulását.

További információ kérhető:
Kajati György
elnök
agriageografia@gmail.com

A projekt ez Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány társfinanszírozásával valósul meg.© 2014 Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány | Utolsó módosítás: 2017.09.23. 11:18 | Ajánlott felbontás 1440x900