EREASMUS+ PROGRAMOK

CLEVERYOUTH

Noszvaj-Várkút, 2015. szeptember 19-26.

Előzetes | Kérdőív | Program | Kiadvány | English | Cikkek | Erasmus+Előzetes

“A kultúráról tanulni anélkül, hogy megtapasztalnánk a kulturális sok élményét, olyan, mint víz nélkül gyakorolni az úszást .”

Geert HofstedeGeert Hofstede holland szociálpszichológus gondolata a leginkább kifejezi azt az érzést, ami motivált minket a "CleverYouth" projekt ötletének megfogalmazásakor. Az Alapítvány munkatársaiként és önkénteseiként nap mint nap szembesülünk a kulturális, etnikai és nyelvi különbözőségekből eredő nehézségekkel. Általános tapasztalatunk, hogy a fiatalok az elsajátított és meglévő idegen nyelvi kompetenciák ellenére is gátlásokkal küzdenek, amikor interkulturális környezetbe csöppenek. A "CleverYouth" projekt célja, hogy elősegítse az interkulturális kommunikációt az európai fiatalok között, ösztönözze az eltérő kultúrák közötti interaktív kommunikáció létrejöttét. A "CleverYouth" kifejezés magába foglalja mindazon kompetenciákat, amellyel az intelligens és talpraesett fiatal európai polgár rendelkezik. A projekt elsősorban a résztvevő fiatalok nyelvi attitűdjét kívánja javítani, képessé tenni a fiatalokat, hogy magabiztosan használják a birtokukban levő különféle kulcskompetenciákat a mindennapi élet során. Megmutatjuk, mit jelent az "európai polgárság" fogalma, hogyan válhatunk aktív állampolgárokká az Európai Unióban, ha eltérő kulturális, nyelvi és etnikai háttérrel rendelkezünk. Az interkulturális dimenzió érvényesítésével szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy véleményünk kifejezése, nem csupán helyi szinten, hanem demokráciai kérdésekben- európai szinten is fontos. Az Európai Unió egyenrangú polgáraiként törekednünk kell egymás megértésére, egy összetartó társadalom megteremtésére.

A "CleverYouth" ifjúsági csere középpontjában a többnyelvűség támogatása áll. Egy olyan társadalom létrehozása, amely jól kiaknázza a nyelvi sokszínűséget, illetve az idegen nyelvek tanulására ösztönzi a fiatal polgárokat, szem előtt tartva az egész életen át tartó tanulás (LLL) perspektíváit.

Projektünk célkitűzéseit az alábbi prioritásokat figyelembe véve jelöltük meg:

1. A fiatalok részvétele és az aktív polgári szerepvállalás az Európai Unióban. Az ifjúsági csere felhívja a figyelmet a kultúraközi kommunikáció szerepére és az idegen nyelv használatára ösztönzi a résztvevőket. A projekt a felelősségteljes magatartás kialakítására fókuszál elsősorban, hogy merjük véleményünket kifejezni és gondolatainak megosztani másokkal.

2. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása a programba. A hátrányos helyzetű fiatalok számára -az esélyegyenlőséget biztosítva- egyenrangú részvételt nyújt a program során, rávilágítva arra, hogy a kulturális, nyelvi és etnikai különbözőségek minden nemzet esetében azonos nehézségeket teremt, azonban ennek leküzdésére minden európai polgár képes, elkerülve saját magunk, illetve mások kirekesztését.

3. A kezdeményezés egy interkulturális jelleget kölcsönöz a programnak. A résztvevők köre romániai, ukrajnai és magyarországi fiatalokat foglal magába. Egyfajta kulturális sokszínűség alakul ki a nyelvi, kulturális hagyományokban gyökerező különbségek miatt, kiváló lehetőséget nyitva a kultúrák közötti hatékony és eredményes párbeszédek kezdeményezésére.

4. A kulturális különbségek leküzdése erősíti a határozott európai dimenzió, az európai polgárság kialakítását. Elő kell segíteni a közös gondolkodást a kialakuló európai társadalomról és annak értékeiről.

5. Az európai szintű gondolkodás mellett, fontos, hogy a résztvevők identitástudata is erősödjön. A résztvevő fiatalok helyi identitásának növelése mellett legalább olyan fontos, hogy az európai-identitástudat is határozottan megjelenjen. Az Európai Unióban közösen kell jövőnkről dönteni számos kérdésben is. Ilyen a fenntarthatóság és környezetvédelem. Az ifjúsági csere idején kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, mint módszer.

© 2014 Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány | Utolsó módosítás: 2017.09.23. 11:18 | Ajánlott felbontás 1440x900