EREASMUS+ PROGRAMOK

BIOSOKADALOM

Felsőtárkány, 2016. március 13-20.

Program | Kiadvány | Összefoglalók | Videók | Erasmus+Összefoglalók

English version

Egy fenntartható Európában felelősségteljesen kell gondolkodnunk természeti értékeink védelméről. Jövőnk záloga a fiatalok környezettudatos nevelésében rejlik, projektünk kulcsa a fiatalok önkéntes részvétele a természet- és a környezetvédelemben.

Projektünk a "BioSokadalom" címet kapta, melyet az egri székhelyű AgriaGEOGRÁFIA Alapítvány a máramarosszigeti Hollósy Simon Művelődési Egylettel és a szabadkai Vajdasági Ifjúsági Fórummal közös, háromoldalú, partnerségben kíván megvalósítani. Az AgriaGEOGRÁFIA Alapítvány -az EKF Földrajz Tanszékével szoros együttműködésben - a földrajztudomány oktatásának, kutatásának és alkalmazásának támogatásáért jött létre 2009-ben. Partnereink mindannyian jelentős szerepet vállalnak a helyi közösségek fejlesztésében, tevékenyen hozzájárulnak a fiatal generációk környezettudatos szemléletű neveléséhez, így igen kiemelkedő ismertsége és elismertségre szert téve az elmúlt évek és évtizedek folyamán. Az ifjúsági csere célja a fiatal generáció ösztönzése a társadalmi szerepvállalásra a természet- és környezetvédelem terén. A projekt középponti témája a bio- és ezzel szoros összefüggésben a geodiverzitás értékeinek fiatal európai polgárokhoz illő védelmét és megóvását helyezi a középpontba.

Az ifjúsági csere célrendszere az Európa 2020 Stratégia, kiemelten az "Erasmus+" program prioritásaira épülnek. A célkitűzések magukba foglalják a természet- és környezetvédelmi kihívásokat, valamint az interkulturális dimenzió megvalósítását jelöli meg. A projekt ösztönzi a fiatalokat az aktív polgári szerepvállalásra természeti értékeink védelme érdekében, a környezettudatos magatartás jegyében. Az ifjúsági csere a hátrányos helyzetű fiatalok bevonásával kíván nemek és országok közötti esélyegyenlőséget teremteni. Rávilágítva arra, hogy a természet-környezeti és kulturális értékek minden nemzet számára azonos fontosságúak, hasonló tartalmat, és morális értéket hordoz ezek megőrzése és ápolása. Az interkulturális adottságokra alapozva a projekt a kulturális különbségek leküzdését erősíti, a határozott európai dimenzió, az európai polgárság kialakítását. Elő kell segíteni a közös gondolkodást a kialakuló európai társadalomról és annak értékeiről. Az ifjúsági csere 8 napján összesen 42 fő vesz részt; országonként 12-12 fővel és 2-2 kísérő személlyel, tekintettel a nemek közötti egyenlőségre. A fiatalok életkora a főiskolai korosztályt foglaljamagába. Mindannyian földrajzi, kulturális vagy gazdasági hátránnyal rendelkeznek, viszont érdeklődnek a környezeti kérdések megoldásában, és aktív, önkéntes alapon kívánnak részt venni a "BioSokadalom" ifjúsági cserén.

Partnereinkkel az előkészítés, a megvalósítás és az értékelés, monitoring fázis feladatait közösen végezzük, ezért a 3 szervezet munkájának egyenlő arányban, teljes harmóniában és összhangban, ahogyan a döntési mechanizmusokban is! A programok és a feladatok megtervezésekor elsődleges szempontként tekintettünk a a nem-formális és informális tanulási módszerek alkalmazására, hogy a feladatok a hátrányos helyzetű fiatalok igényeire reagáljanak. A tematikus programok magukba foglalják az ismerkedős, csapatépítő, kreativitást fejlesztő feladatokat, melyek a szakmaibb, az ifjúsági csere témájára fókuszáló csoportfoglalkozások követnek. Nagy hangsúlyt kapnak az "öko-feladatok", melyeket minél több játékos és rekreációs programmal színesítünk. Minden nap helyet kapnak az angol nyelvű programok, illetve gasztronómiai- és kultúrprogramokkal színesítjük a programok skáláját. A programok során a résztvevő fiatalok elsajátíthatják és fejleszthetik az Európai Unióban elfogadott kulcskompetenciákat, s a tevékenység lezárását követően minden fiatal számára egyéni Youthpass tanúsítvány kerül kiállításra.

A projekt helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szintű hatásokat eredményez. Rövidtávon hozzájárul a fiatalok mentális egészségének megőrzéséhez, a három civil szervezet közötti kapcsolat kiépítésére is pozitív hatást gyakorol. Hosszútávon elősegíti a környezettudatosság kialakítását, a környezetvédelmi, bio-és geodiverzitás védelmére irányuló kezdeményezések szempontjából zászlóshajó projektnek minősül. Jó gyakorlatként például szolgál a határon átívelő interkulturális együttműködés megvalósítására, a kulturális különbségek leküzdésével -az elsajátított kompetenciák birtokában- az európai polgárság felé történő elmozdulást teszi lehetővé a fiatalok számára. Összességében tehát a "BioSokadalom" az egyének, intézmények, szervezetek és a társadalom egészének javát hivatott szolgálni.

© 2014 Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány | Utolsó módosítás: 2017.09.23. 11:18 | Ajánlott felbontás 1440x900